باب اسفنجی شلوار میدان: خطر Phyramid بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

تپه های مرجانی بیکینی پایین هستند wilking. باب اسفنجی می توانید آنها را دوباره شکوفه دادن است دریافت کنید. اگر به شما کمک کند به دور او ماندن از گزش ایجاد می کنند موجودات دریایی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

EvadeSeriesAnimalSpongeSquarePantsPhyramidPeril