کشتن هیولا نیان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

شر، سکوت در دو هزار سال افسانه وجود دارد. تا یک روز، زمانی که انسان ها در رفاه خود را هلاک، به طور ناگهانی، هیولا نیان به نظر می رسد دوباره.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionKillNianMonsters