پرش Gumball بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   144 77.78% with 18 votes

از آن لذت ببرید در این بازی پریدن از Gumball. پرش بر روی ابرها و به عنوان بالا که ممکن است بدون افتادن رسد. گرفتن دوست خود داروین را به دو برابر امتیاز خود را. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Skill Girl Jumping Platform Jumping Gumball