قهرمان دویدن در خانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مهارت های بیس بال خود را در سه لیگ مختلف در خانه قهرمان در y8 بررسی کنید. با زدن پرتاب های حریف حداکثر امتیاز را بدست آورید یا پرتاب های خوبی داشته باشید که حریف آن را از دست خواهد داد. فقط قدرت واقعی را در منطقه اعتصاب پیدا کنید تا حریف خود را بیرون بیاورید. وحش باشید ، همه تیم ها را شکست دهید و یک قهرمان واقعی شوید.

کنترل بازی:
در بازی

Sports Baseball Ball Mouse Skill Html5