مهمانی کیک های هوو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما hoho برای سرو کیک برای مهمانی. ههو کوچولو آشپز مهمانی امروز شد. به ههو کمک کنید تا کیک های فنجان خوشمزه را به همه بچه هایی که خیلی گرسنه هستند بپزید و سرو کنید. فراموش نکنید که پس از سرو کیک های فنجان خوشمزه ، پول را جمع کنید. اگر تایمر را تکمیل کنید ، بچه ها کمی صبر نخواهند کرد و شما شکست خواهید خورد.

کنترل بازی:
در بازی

Kids Upgrade Girl Animal Food Timing Cooking Food Serving Management Android Html5 Restaurant Mobile Iphone Ipad