مسابقه به Gumball اتومبیل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   116 64.71% with 17 votes

به Gumball است که در یک ماموریت در ماشین با نام تجاری جدید خود را. کمک به او را در گرفتن تمام سکه ها از سطوح مختلف، را به سنگهای برای به دست آوردن شتاب. کامل تمام مدارهای گرفتن بالاترین نمره ممکن است. کنترل: استفاده از کلید های arrow به سرعت بخشیدن به و نوار فضا برای فعال کردن توربو.

کنترل بازی:
در بازی

Racing Cartoon Girl Gumball Race