زمین لرزه گرانش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز کشتی فضایی خود را برای جمع آوری سنگهای قیمتی و یا زمین بر روی سیاره زمین سبز. با استفاده از ماوس به نقطه در مسیر مورد نظر و کلیک کنید تا محور. گرانش سیاره شما را به جلو می برد، پس مراقب باشید. فرود موفق a) ملایم و b) راست است. هنگام فرود، هشدارها در مورد رویکرد به اهداف خارج از تحرک داده می شوند، آلارم های قابل شنیدن را می توان مستقل با دکمه های سمت راست پایین خاموش کرد. کنترل ظاهری جلوه های صوتی و موسیقی را می توان در صفحه تنظیمات انجام داد. همچنین در تنظیمات گزینه های برای اثرات گرافیکی هستند. زندگی اضافی برای هر ماموریت تکمیل شده.

کنترل بازی:
در بازی

Flying Space Spaceship Mouse Skill Collecting Rocket Planet Physics