Gimme5 - بازی های آنلاین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مقایسه دو تصویر بر اساس بازی ها بازی های معروف و پیدا کردن 5 تفاوت!

کنترل بازی:
فقط پیدا کردن 5 تفاوت در تصویر سمت راست و کلیک بر روی دکمه سمت چپ ماوس را هنگامی که شما پیدا کردن یک ...

SkillDifferencesFindGimme5Arcade