رنگین کمان عنکبوتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

رنگین کمان عنکبوتی سفر از طریق دنیای جادویی. تا چه حد می تواند او را به شما را؟

کنترل بازی:
با دکمه سمت چپ ماوس بر روی اشیاء به ساقه تار عنکبوت خود را در آن انجمن جمع آوری سکه برای نقاط بیشتر کلیک کنید. انجمن جمع آوری رنگین کمان کوچک برای به دست آوردن قدرت وب رنگین کمان!

ArcadeMouse SkillJewelRainbowSpider