آکادمی سادیست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   36 33.33% with 9 votes

راهنما Painbringer پدر آوردن صلح به انبوهی ارواح از طریق رسانه ملایم shotgun.To دو بشکه کامل هر سطح، شما باید متر برداشت سادیست با از بین بردن ارواح به هیچ وجه شما می توانید پر کنید.

کنترل بازی:
بالا arrow کلید برای نگاه کردن به پایین کلید فلش به نگاه کردن به چپ و راست کلید های arrow به حرکت از سمت راست به چپ و
'*' را به پرش (شیر دو بار به دو برابر پرش و یا دکمه پرش به پرش کردن)؛ 'Z' به ساقه (جهت
به هدف بالا، پایین و یا مورب).

ActionPlatformsZombiesGhoulAcademy