گاوین طرفدار گلف دیو توره هالووین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

زمان به ضرب و شتم برخی از گلف بازان انسان زنده بر سر با باشگاه خود. سپس گلف با سر خود را بازی کند.

کنترل بازی:
کلید های arrow به moveC - حمله / های نوسان clubX - jumpZ - اجرا

FunnyGavinGolfGoblinHalloweenToure