گل گلف کوچک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

گل گلف کوچک ترکیبی از گلف مینیاتوری کلاسیک و طراوت است که تنها از گل می دانند چگونه به است. از آن لذت ببرید گرفتن تمام توپ های کوچک در سوراخ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillFlowerMinigolf