Ladybugs بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنمای لیدی باگ به خروج از خانه و رفتن به سطح بعدی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow خود را به حرکت اشکال.

FlowerMazeLadybugs