Trang trại Connect 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   879 90.63% with 96 votes

Có một số niềm vui chơi trò chơi này ban mát tương tự như các trò chơi mạt chược với
bạn phải xóa tất cả các thẻ từ hội đồng quản trị bằng cách kết nối hai thẻ của cùng một hình ảnh
. Bạn có thể làm điều đó càng nhanh càng tốt và tất cả trong số họ? Chơi nông trại
trò chơi kết nối và tìm hiểu!


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillFruitMatching FarmAndroid Connect