Ranch Connect 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   491 98% with 50 votes

Ranch Connect 3 mới được thêm vào Baird 's heo vòi và Động vật giống phi phi, khó khăn để
sửa đổi các trò chơi được chơi và nhạc nền. Kết nối cặp phù hợp với
động vật bằng cách tạo ra một đường dẫn giữa chúng. Xóa tất cả các động vật trước khi thời gian
chạy ra ngoài.


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Matching AnimalFarmTiming Android RanchConnect