Ranch Connect 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   533 94.64% with 56 votes

Kết nối cặp phù hợp với động vật bằng cách tạo ra một đường dẫn giữa chúng. Xóa tất cả các động vật trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching AnimalFarmAndroid RanchConnect