Tinh thể kết nối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   90 100% with 9 votes

Kết hợp 2 của biểu tượng nhằm phát hiện ra các hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android CrystalConnect