Kéo và thả Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đơn giản chỉ cần kéo hình ảnh vào hộp đúng. Tuyệt vời cho trẻ em học tập để đọc!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyDragDrop