Thả hiệp sĩ của tôi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Thả các Knight, tác động tốt nhất cung cấp cho bạn điểm số cao.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureGoreDropKnight