Black Knight Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   110 100% with 11 votes

Vua đã tạo ra một phương pháp mới để nhận được thuế từ peons của mình.

Điều khiển:


MedievalKnightBlack