Avatar Black Sun Siege Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   151 93.75% with 16 votes

Đặt miếng của bạn để họ tấn công các phần kẻ thù trong lực lượng đầy đủ. Ngọt chiến lược trò chơi câu đố.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

StrategyActionAvatarBlackSiege