Chopper Drop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Thả bom tại tòa nhà trước khi bay vào chúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyChopperDrop