افت هلی کوپتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

بمب قطره در ساختمان قبل از اینکه شما به آنها پرواز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyChopperDrop