صمغ هاپ قطره بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   172 89.47% with 19 votes

راهنما چسبنده به عنوان جمع آوری بسیاری از جواهرات و سکه های طلا به عنوان او می تواند قبل از او را به آب های عمیق آبی می افتد.

کنترل بازی:
1 حالت پخش:
W / تا کلید فلش - پرش A، D / انجمن چپ، راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند
صفحه 2 حالت پخش:.

پلیر 1: <. برزیلی> کلید فلش - پرش به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت می کند پلیر

2:. W
- انتخاب سریع یک انجمن A، D - حرکت می کند.

GoldAdventureObstacleCollecting Drop