Air Drop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hướng dẫn nhảy dù của bạn thông qua một địa ngục đầy chướng ngại vật khó khăn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionDrop