Đường Burner Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Mục tiêu của trò chơi là để tinh chỉnh chiếc xe của bạn thành sự hoàn hảo và chiến đấu với các tay đua kéo khác. Hãy chắc chắn rằng bạn có hiệu suất tối ưu trên xe của bạn trước khi bạn đua. Thiết bị chuyển dịch và thời gian nitơ oxit là quan trọng để chiếm lĩnh chủng tộc. Khi bạn tiến bộ, bạn có thể mua xe ô tô cao hơn và tinh chỉnh để đánh bại nhất ... Tận hưởng!

Điều khiển:
· Gear Up / Down = Up or Down Arrow Keys · Accelerate = Space Bar · Nitro = N Key

Upgrade Drag Racing RacingRoadBurner