گوجه فرنگی شجاع 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ماموریت شما پاک کردن تمام سبزیجات دشمن است. هدف و پرتاب گوجه فرنگی برای اینکه دشمنان از صفحه بازی بیفتند یا در یک سیاه چاله سقوط کنند. جمع آوری تمام ستاره ها در هر سطح برای کسب بالاترین امتیاز.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Food Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking Physics