شکوفه بوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

انتخاب گل مناسب برای دوست دختر خود را پاندا شایان ستایش و او 'شما را برای همیشه دوست دارم!

کنترل بازی:
صبر کنید تا زمانی که گل در حال تغییر منطبق پاندا دوست دختر خود را 'گل رویا. پس از آن، به سرعت فشار از کلید های arrow به آن دل و جرات و آن را به او بدهد. گل باغ] به گردش در مسابقات گل رویای خود را، بیشتر او "شما را دوست دارم!

PandaLoveTiming FlowerBloomBoom