بن 10 نیروی بیگانه پاییز پایین شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   111 91.67% with 12 votes

Heatblast و XLR8 آمار و اجرا کنید! اجازه heatblast کنترل اجرای خارج از شهرستان keos و برنده بهترین نمره!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند.

PlatformsCollecting RunningAlienForceCityFallDown