قهرمان دو سرعت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

شما یک فرصت برای اجرای بازی 100 متر با حداکثر سرعت دویدن داده می شود. اجرا و به همان سرعتی که شما می توانید ضرب و شتم تمام رقبای شما در رسیدن به سطوح بالا.

کنترل بازی:
شیر از راست و چپ کلیدهای جهت دار برای اجرای سریع.

SportsPlatformsRacingRunningSprinter