انفجار بیش از حد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف شما این است که ساقه بیش از حد به قلع آب می باشد.

کنترل بازی:


ArcadeBeaverBlast