Beaver Blast Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mục tiêu của bạn là bắn hải ly vào thiếc nước.

Điều khiển:


ArcadeBeaverBlast