Basketbots Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của bạn là ghi được càng nhiều điểm trước khi thời gian hết hạn. Nếu bạn có thể điểm 20 điểm trở lên, bạn có thể tiếp tục vào vòng tiếp theo.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên trái và phải để di chuyển và thanh không gian để bắn.

FunnyBasketbots