Basketbots เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   00

เป้าหมายของคุณคือแต้มเป็นจำนวนมากก่อนที่จะหมดเวลา หากคุณสามารถทำคะแนน 20 คะแนนหรือมากกว่าที่คุณสามารถดำเนินการต่อไปรอบถัดไป

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายและขวาเพื่อย้ายบาร์และพื้นที่ในการถ่ายภาพ

FunnyBasketbots