توپ در سوراخ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید توپ را در سوراخ به عنوان چند پرتاب که ممکن است برای جمع آوری تمام 3 ستاره و پیشرفت به سطح بعدی طراحی شده است.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Ball Mouse Skill Obstacle Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Physics