bóng trong lỗ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

cố gắng chiếu bóng vào lỗ trong càng ít cú ném càng tốt để thu thập cả 3 ngôi sao và tiến lên cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Ball Mouse Skill Obstacle Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Physics