Ngọc trai Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu của trò chơi là để ngăn chặn các lĩnh vực trò chơi từ điền với ngọc trai trắng. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp vào các khối. Khi bạn bật chúng tất cả mọi thứ ở trên hoặc xung quanh sụp đổ trên chúng. Bạn cũng có thể nhận được tiền thưởng để chơi tốt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleBallMatching Android Pearl