Sao ma thuật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Mục tiêu của trò chơi là để liên kết ba hoặc nhiều các ngôi sao cùng màu với nhau.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleBallMatching Android StarMagic