aquapark.io بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

aquapark.io یک بازی مسابقه دیوانه اسلاید آب دیوانه با مکانیک سرگرم کننده است. سبقت گرفتن از بازیکنان دیگر با پرش از مسیر و فرود بیشتر پایین یا به سادگی آنها را با فشار دادن آنها بکشید.

کنترل بازی:
در بازی

Multiplayer Mouse Skill Water Racing Obstacle Html5 Online