عروسی آفریقایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس این زن و شوهر تا شگفت انگیز است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpAfricanWedding