لباسهای عروسی رمانتیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

به دنبال سعی کنید لباس عروسی؟ انتخاب سبک ها و لباس او و ببینید که کدام یک خارج از غرفه.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsRomanticWeddingGowns