لباسهای عروسی رمانتیک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما عروس لباس شب عروسی و کامل آرایش برای روز عروسی خود را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpGroomingGirlsRomanticWeddingGowns