قبل عروسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

روشن کردن مدل به زیباترین و ظریف ترین عروس. شما می توانید در انواع مختلف لباس را امتحان کنید، به لوازم جانبی درست، و آرایش و harido است که به نظر می رسد بهترین را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsWeddingMakeover