חתונה אפריקאית משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

שמלה מדהימה כמה את זה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Dress UpAfricanWedding