3 در 1 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سه اعتصاب در مقابل دروازه بان و یک مدافع. آیا شما آنچه در آن طول می کشد و نتیجه

کنترل بازی:
از کلید های arrow - اجرای S یا Shift - D پاس یا فضا - شوت

SkillSoccer