مار قطار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی فوق العاده خنده دار که در آن شما باید قطار را رانندگی کنید - مسافران را جمع کنید و مراقب موانع و قطارهای دیگر باشید. تنها نکته این است که قطار شما با هر مسافر جدید طولانی تر و طولانی تر می شود ، دقیقاً همانطور که مار در بازی مار کلاسیک انجام می دهد. این باعث می شود در همه حلقه ها و غیره بسیار مشکل باشد و سکه ها را برای باز کردن قطارهای جالب جدید بدست آورید. مراقب باشید و از این بازی خوب لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Upgrade Mouse Skill Obstacle Train Collecting Android Html5 Mobile Touchscreen