تام و جری فرار 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23453 81.53% with 287 votes

تام و جری با هم دوست هستند. تام جری کمک به جمع آوری تمام پنیر و بازگشت به خانه. جری می تواند ساقه، تام می تواند پنیر را جمع آوری!

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Animal Girl Jumping Platform Two Players Jerry Escape