لگو پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

یک بازی پازل سرگرم کننده برای کودکان ، موضوع لگو فیلم است. نه ببینید لگو وجود دارد ، شما می توانید یکی از شما از آنها دارید را انتخاب کنید ، و سپس قطعه با هم یک تصویر کامل. خوش بگذره! کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Jigsaw Puzzle Lego Jigsaw Puzzle