Taz 's Havoc nhiệt đới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Mục tiêu của bạn là để tiêu diệt tất cả các bức tượng đá để Taz có thể rời khỏi hòn đảo.

Điều khiển:
Mũi tên = di chuyển phím dài = nhảy

PlatformsIslandTaz-sTropicalHavoc