Havoc không đầu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chặt đầu của người dân vô tội!

Điều khiển:
Trò chơi này sẽ theo dõi số đầu của bạn giết chết nếu bạn đã đăng nhập!

AdventureBloodSwordHeadlessHavoc